Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

A new section "International Support" has appeared on the official web portal of the National Repository of Academic Texts

На офіційному вебпорталі Національного репозитарію академічних текстів з’явилась нова рубрика «Міжнародна підтримка» - https://nrat.ukrintei.ua/category/mizhnarodna-pidtrymka/

Вона була започаткована для забезпечення своєчасного інформування українських науковців та освітян про різні грантові програми, стипендії, проєкти підтримки академічної мобільності, додаткові конкурси для залучення вітчизняних фахівців