Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

VII INTERNATIONAL SALVATION SCIENTIFIC READINGS dedicated to the 130th anniversary of the birth of E.Yu. Spasskaya and the 100th anniversary of its foundation

НІЖИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ імені ІВАНА СПАСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК «ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ»

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені МИКОЛИ ГОГОЛЯ

НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


VІІ МІЖНАРОДНІ СПАСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ

присвячені 130-річчю від дня народження Є.Ю. Спаської та 100-річчю заснування

Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови


Наукові читання відбудуться 14 вересня 2022 р. у режимі відеоконференції на платформі Google Meet

Для складання програми роботи конференції та видання матеріалів конференції просимо надіслати заповнену заявку для участі в роботі конференції з темою Вашого виступу та матеріали для друку не пізніше 31 серпня 2022 р. Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок виключно за тематикою доповідей. У разі включення теми доповіді чи повідомлення до програми читань, оргкомітет зобов’язується відіслати не пізніше 10 вересня 2020 р. персональне запрошення за вказаною учасником адресою. Після підтвердження учасником намірів щодо участі у роботі наукових читань у режимі онлайн, напередодні їх проведення буде повідомлено кожному персонально час початку та надіслано посилання для приєднання до відеоконференції (для підключення в учасника має бути діюча поштова скринька Gmail)


Роботу під час проведення наукових читань планується проводити за такими основними напрямами:

- Ніжинська науково-дослідна кафедра історії культури та мови в контексті розвитку української

історіографії останньої третини ХІХ – першої половини ХХ ст.;

- ніжинська родина науковців, церковних і громадських діячів Спаських у соціокультурному просторі;

- дослідження регіональної історії й етнології Північно-Дніпровського Лівобережжя та відображення його результатів у музейних колекціях і зібраннях;

- вивчення рухомих і нерухомих об’єктів культурної спадщини Північно-Дніпровського Лівобережжя, розвиток музейництва і наукового пам’яткознавства означеного регіону;

- актуальні теоретичні та методологічні проблеми сучасної музеології, пам’яткознавства, історичної регіоналістики й етнології.


Матеріали будуть опубліковані у поточному випуску збірника наукових праць «Ніжинська старовина», що буде надрукований до кінця 2022 р. Останній термін подання матеріалів до друку – 14 вересня 2022 р.

Для публікації матеріалів необхідно надіслати їх електронну версію на вказану нижче електронну поштову скриньку з поміткою у темі «VІІ Спаські читання» (вимоги до оформлення матеріалів додаються до даного інформаційного повідомлення).


УВАГА! Без електронної версії матеріал друкуватися не буде!


ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ

З огляду на обставини, що склалися в Україні, організатори повністю позбавлені фінансування раніше запланованих витрат на проведення цьогорічних наукових читань. Відтак, виготовлення поточного випуску збірника наукових праць «Ніжинська старовина» буде здійснено виключно за рахунок учасників конференції. Собівартість примірника збірника буде відомою лише після завершення збору матеріалів до друку й визначення тиражу, який потрібно буде видати. Тож, учасникам, котрі будуть надавати матеріали для друку в збірнику, інформацію про розмір внеску, який треба буде перерахувати й терміни до якого це буде потрібно зробити, зможемо повідомити наприкінці вересня 2022 р.


Телефони для довідок:

Зозуля Сергій Юрійович, голова оргкомітету: +380-68-353-5957 (моб.)

Дмитренко Наталія Михайлівна, відповідальний секретар оргкомітету: +380-4631-71268 (роб.),

+380-68-946-3519 (моб.)

e-mail для заявок до участі: zp_conferences@ukr.net

для матеріалів до друку: zp_vydannja@ukr.net

О Р Г К О М І Т Е Т


Інформаційний лист