Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Round table "FROM ARISTORCY TO ELITE: DOMODERN AND MODERN IDENTITIES, HIERARCHY AND THE ENVIRONMENT OF RULING"

Міністерство освіти і науки України

Інститут історії України Національної академії наук України

Міністерство культури України

Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


ШАНОВНІ КОЛЕГИ !


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі круглого столу «ВІД АРИСТОКРАТІЇ ДО ЕЛІТИ: ДОМОДЕРНІ ТА МОДЕРНІ ІДЕНТИЧНОСТІ, ІЄРАРХІЇ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ПРАВЛЯЧОЇ ВЕРСТВИ», який відбудеться он-лайн 30 червня 2022 року о 13:00 годині.


Основна мета роботи круглого столу:

  • актуалізувати дослідження теоретико-методологічних основ явища правлячих меншостей;
  • з’ясувати історичні витоки і сутність аристократій домодерного часу, їх соціальний базис;
  • розкрити процес становлення модерних еліт, взаємозв’язки/суперечності останніх із давніми аристократіями.

Робота круглого столу планується за такими напрямами:

  • феномен аристократії: причини виникнення, становлення як стану, соціальні ролі;
  • формування модерних еліт; їх витоки і типології; походження, етимологія та співвідношення понять «еліта», «вищий клас», «істеблішмент» тощо;
  • світоглядні орієнтири правлячих верств.

Склад оргкомітету:

Заремба О. О., директор Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника

Йолтуховський Р. В., вчений секретар Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника

Калуцький С. С., завідувач науково-експозиційного відділу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника

Нестеренко В. А., провідний науковий співробітник Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника

Смолій В. А., директор Інституту історії України НАН України

Блащук С. М., науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України

Ващук Д.П., старший науковий співробітник відділу історії України середніх віків і раннього нового часу Інституту історії України НАН України

Черкас Б. В., провідний науковий співробітник відділу історії України середніх віків і раннього нового часу Інституту історії України НАН України


Організаційні питання:

Контактний телефон - 097-82-90-161 (Калуцький Сергій Сергійович).

E-mail: sergiy_kaluckiy@ukr.net


Адреса:

32300, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник, вул. Іоанно-Предтеченська, 2.


За матеріалами круглого столу буде опубліковано збірку тез доповідей. Об’єм тез – до 4-х сторінок. Кегль – 14, інтервал – 1, 5. Поля: верхнє – 2 см., нижнє – 2 см., ліве – 2, 5 см., праве – 1 см. Термін подачі – до 15 червня.


ЗАЯВКА

на участь у круглому столі:

1. Прізвище

2. Ім’я

3. По-батькові

4. Учений ступінь, наукове звання

5. Місце роботи

6. Посада

7. Назва доповіді (повідомлення)

8. Службова адреса та телефон

9. Домашня адреса та моб. телефон

10. E-mail

Оргкомітет


Програма та матеріали