Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Department of History of Ukraine of the Middle Ages and early modern times

Відділ історії України середніх віків і раннього нового часу функціонує в структурі Інституту з 1936 р. Сьогодні у ньому працює 29 співробітників, у тому числі 2 члени-кореспонденти НАН України, 12 докторів та 13 кандидатів історичних наук. Очолює відділ академік НАН України, професор В.А.Смолій. Чільне місце в науково-дослідній діяльності науковців відводиться дослідженню різних аспектів національного, державного та культурного будівництва, становлення та розвитку політичних і соціально-економічних систем, політичної культури та ґенези національної свідомості українського суспільства, впливу геополітичного фактора на цивілізаційний розвиток українських земель за часів античності, києво-руської, литовсько-польської та козацької доби, Національної революції та Української держави раннього нового часу, а також взаємопов’язаності українського історичного процесу з поступом європейської середньовічної та ранньомодерної історії.

При відділі діють 2 позаструктурних проблемних підрозділи – сектор досліджень історії Київської Русі та сектор соціальної історії, а також Науково-дослідний інститут козацтва; видаються періодичні видання – щорічник «Україна в Центрально-Східній Європі», «Соціум. Альманах соціальної історії», «Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського», «RUTHENICA. Щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи».