Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Department of Ukrainian historiography

Відділ української історіографії досліджує історіографічну проблематику, питання джерелознавства, методології історичної науки. Значна увага приділяється публікації збірників документів та неопублікованих раніше праць відомих українських істориків. Під патронатом відділу щороку проводяться конференції та круглі столи, присвячені визначним подіям в історії України та ювілейним датам.

У відділі формуються та видаються 2 фахові збірники наукових праць – «Історіографічні дослідження в Україні» (1968–1973, поновлений у 1997 р., вийшло 25 випусків) та «Ейдос» (з 2005 р., вийшло 9 випусків).