Інститут історії України НАН України
Національна Академія Наук України
Інститут Історії України
Цей день в історії XXст.:
25 (12) січня   1916  -  м. Харків. Відбулося урочисте засідання губернського земства з нагоди його 50-річного ювілею.          25 (12) січня   1916  -  Імператорським указом посилено покарання за ухилення від несення військової служби. За самовільну відсутність більше 3-х днів: перший раз – гауптвахта від 3 до 6 місяців; вдруге – „заключение в крепости” від 1 до 4 років; втретє – позбавлення усіх наданих прав і покарання у виправних арештантських підрозділах від 2 1/2 до 4 років. За втечу – позбавлення усіх прав і ссилка на каторжні роботи від 4 до 20 років або смертна кара. За навмисне нанесення собі каліцтв для уникнення або звільнення від служби, або ж симулювання якоїсь хвороби – каторга від 4 до 20 років або смертна кара. Аналогічне покарання передбачено і тому, хто сприяє нанесенню такого каліцтва.          25 січня   1921  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про меншовиків, яких було надіслано з Києва до Одеси. Визнано доцільним провести їх висилку до РСФРР у розпорядження ВЧК, попередньо випустивши та взявши підписку про неучасть у політичному житті.          25 січня   1921  -  Харків. Політбюро ЦК КП(б)У розглянуло повідомлення О. Шумського про те, що М. Грушевський звернувся із клопотанням до радянських органів про повернення в Україну. Вирішено заборонити в’їзд Грушевського в УСРР.          25 січня   1921  -  Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про уповноважених РСФРР при Раднаркомі УСРР”. Визначено, що особи, призначені наркоматами РСФРР до завідування в Україні об’єднаними галузями управління (на підставі згоди з ВУЦВК), мали приступали до виконання своїх обов’язків лише після їх затвердження ВУЦВК. Уповноважені комісаріатів РСФРР при РНК УСРР входили до її складу на правах народних комісарів й мали відповідати за свої посадові дії як перед РНК РСФРР, так і центральними органами радянської влади в УСРР. Права й обов’язки уповноважених щодо підлеглих їм установ (їхнього відомства) визначалися законоположеннями РСФРР, підтвердженими ВУЦВК або РНК УСРР. Центральні заклади Уповноважених Наркомів РСФРР називалися: Управління уповноваженого (такого то) комісаріату РСФРР при РНК УСРР. Декрети та постанови РНК РСФРР по наркоматах, що мали уповноважених при РНК УСРР вступали в силу від моменту їх оголошення за постановами РНК у “Вістях ВУЦВК”.          
       

Пошук по сайту:
UKR ENG
        
Національна академія наук України
Український національний
комітет істориків
LIKБЕЗ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФРОНТ
Архіви
України
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
Український інститут національної пам'яті
Інститут української археографії
та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України


Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Таким же чином можете повідомити про непрацюючі посилання
Система Orphus

Етичний кодекс
членів Фулбрайтівського
товариства України

Recommendation Rec(2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
(переклад з англійської)«Про викладання історії в Європі у ХХІ столітті»

European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
(переклад з англійської)«Резолюція Європейського Парламенту від 2 квітня 2009 року щодо європейської свідомості та тоталітаризму»

L`association Liberté pour l`histoire
(переклад з англійської)«Блуазьке звернення» Асоціації французьких істориків «Свободу історії!»

Міжнародний комітет
історичних наук (ICHS)

Універсальна декларація архівів

Підтримати

Principles of Access to Archives
Adopted by International Council on Archives
Annual General Meeting on August 24, 2012
Internet Encyclopedia Of Ukraine
The Internet Encyclopedia
of Ukraine

Український історичний
портал
Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.
ІЗБОРНИК:
Історія України IX-XVIII ст.
Першоджерела та інтерпретації

Web-бібліографія старої України.1240–1800

Європейська бібліотека:
Ресурси 47 національних бібліотек

Портал Ukrainica

VIFAOST
Віртуальна бібліотека "Східна Європа"

Історія та гуманітарні дисципліни

"Міста та села України"
Багатотомне енциклопедичне видання

Фонд «Osrodka KARTA»

Портал
«Уроки истории»

EuroDocs: Online Sources
for European History

"Відлуння віків"

The History Network for Young Europeans

Military Ukraine
Воєнно-історичний форум

Історія цивілізацій

"Історична правда"

Україна Incognita:
Історичний веб-проект

"Український воєнно-історичний портал"

Історія:
Сумський історичний портал

Historians.in.ua

КРИТИКА
простір незалежної думки

История городов и сел

Фото-Планета.
Фотографії міст,
селищ, сіл.
Україна

АРГУМЕНТ:
История

Старожитності

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Российский индекс научного цитирования – портал е-Library.ru

Slavic
Humanities Index

___________________________________

Керівник проекту – Валерій Смолій
Концепція проекту – Геннадій Боряк
Редакція і переклад текстів – Ольга Шаленко
Програмування – Олексій Жданович
Макет і редакція сайту – Сергій Балик, Тетяна Водотика, Оксана Ганжа, Наталія Кашеварова,
Олена Ковальчук, Надія Лісунова, Кирило Мачача, Тетяна Омельчук,
Георгій Папакін, Оксана Юркова
Copyright © 2008 – 2011 Інститут історії України Національної академії наук України
Всі права застережені