Інститут історії України

Теоретичні та методологічні проблеми дослідження всесвітньо-історичного процесу.
Загальна концепція світової та вітчизняної історії. Методи історичних досліджень і спеціальних історичних дисциплін. Давня і середньовічна історія України. Україна у ХVІІІ – ХІХ ст. Історія України ХХ століття. Етнічна історія. Національне відродження українського народу. Сучасні національні та етнокультурні процеси. Релігія і церква в Україні. Історія і сучасні проблеми міжнародних відносин. Україна у європейському та глобальному соціально-історичному процесі.

Корисні посилання

  • Етичний кодекс членів Фулбрайтівського товариства України
  • Етичний кодекс ученого України
  • Recommendation Rec (2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe.
  • European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism
  • L`association Liberté pour l`histoire
  • Міжнародний комітет історичних наук (ICHS)
  • Універсальна декларація про архіви
  • Principles of Access to Archives Adopted by International Council on Archives Annual General Meeting on August 24, 2012