26 червня 1919 (четвер)

Кам’янець–Подільський. Постанова Кабінету міністрів про передачу в розпорядження управління преси й інформації всіх друкарень і засобів друкарської техніки.
ЦДАВО України. Ф. 1065. — Оп. 1. — Спр. 14. — Арк. 156.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1919: Довід. вид. . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 236 с. - ISBN 966-02-3607-7