12 червня (30 травня) 1918 (середа)

Міністерство закордонних справ Української Держави звернулось до німецького посла барона А. фон-Мумма з нотою. Відповідна нота була надіслана і австрійському послу графу Ы.Форгачу, у якій повідомлялось, що український уряд вважає, що Кримський півострів має бути включено до складу Української держави. Зазначалось, що Крим тісно пов’язаний економічно, політично і етнографічно з населенням України. Український уряд вважав, що приєднання Криму може відбутися на автономних засадах.
Нова рада. – 1918. - 12 червня (30 травня).

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)