26 (13) червня 1918 (середа)

Рада міністрів Української Держави розглянула питання про претензії німецького командування на частину запасів майна на складах військового відомства і організацій воєнного часу і ухвалила утворити комісію, до складу якої запросити представників німецьких громадських організацій. Було зроблено доповідь міністром праці про завдання і компетенцію міністерства праці. Уряд запропонував йому надати детальну програму діяльності міністерства, розробити заходи, які б сприяли піднесенню продуктивності праці.
ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 3. – Арк. 49-49 зв., 50-50 зв., 51.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)