Social aspects of health care organization in Vinnytsia and Khmelnytsky in the postwar years (the mid-1940s - mid-1950s)

Автореферат:
Соціальні аспекти організації охорони здоров’я населення Вінниччини і Хмельниччини у повоєнні роки (середина 1940-х – середина 1950-х рр.)

Дисертація:
Соціальні аспекти організації охорони здоров’я населення Вінниччини і Хмельниччини у повоєнні роки (середина 1940-х – середина 1950-х рр.)

Відгуки опонентів:
Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук Сергія Семеновича Падалки на дисертацію Тетяни Юріївни Школьнікової «Соціальні аспекти організації охорони здоров’я населення Вінниччини і Хмельниччини у повоєнні роки (середина 1940-х – середина 1950-х рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента, кандидата історичних наук Людмили Михайлівни Хойнацької на дисертацію Тетяни Юріївни Школьнікової «Соціальні аспекти організації охорони здоров’я населення Вінниччини і Хмельниччини у повоєнні роки (середина 1940-х – середина 1950-х рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України


ApplicantShkolnikova T. Yu.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateFebruary 26, 2021