Соціальні аспекти організації охорони здоров’я населення Вінниччини і Хмельниччини у повоєнні роки (середина 1940-х – середина 1950-х рр.)

Автореферат:
Соціальні аспекти організації охорони здоров’я населення Вінниччини і Хмельниччини у повоєнні роки (середина 1940-х – середина 1950-х рр.)

Дисертація:
Соціальні аспекти організації охорони здоров’я населення Вінниччини і Хмельниччини у повоєнні роки (середина 1940-х – середина 1950-х рр.)

Відгуки опонентів:
Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук Сергія Семеновича Падалки на дисертацію Тетяни Юріївни Школьнікової «Соціальні аспекти організації охорони здоров’я населення Вінниччини і Хмельниччини у повоєнні роки (середина 1940-х – середина 1950-х рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента, кандидата історичних наук Людмили Михайлівни Хойнацької на дисертацію Тетяни Юріївни Школьнікової «Соціальні аспекти організації охорони здоров’я населення Вінниччини і Хмельниччини у повоєнні роки (середина 1940-х – середина 1950-х рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України


ЗдобувачШкольнікова Т. Ю.
Науковий ступіньДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту26 лютого 2021 р.