The Return and Restitution of Cultural Property in the Political and Cultural Life of Ukraine During the 20th and Early 21st Centuries

Автореферат:
Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.)

Відгуки опонентів:

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН України Любові Андріївни Дубровіної на дисертацію Кота Сергія Івановича «Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.)», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, професора Ігора Борисовича Гирича на дисертацію Кота Сергія Івановича «Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.)», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, професора Ірини Іванівни Тюрменко на дисертацію Кота Сергія Івановича «Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.)», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України


ApplicantKot S. I.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateApril 30, 2021