Народність, така велика, така багата змістом та життєвими силами, не знищеними століттями насильницького гноблення, не може бути доведена до небуття гнітом і заборонами.

Усі ці утиски можуть лише затримати її розвиток, але не більше, і, кінець кінцем, вона не може не взяти свого.

Факти останнього часу утверджують у непорушному переконанні, що широкий і всебічний розвиток української народності — лише питання часу, мабуть — дуже недалекого часу.

(Михайло Грушевський, Нариси історії українського народу, 1904/2013)

ІСТОРИКИ І ВІЙНА

Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.)

Автореферат:
Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.)

Відгуки опонентів:

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН України Любові Андріївни Дубровіної на дисертацію Кота Сергія Івановича «Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.)», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, професора Ігора Борисовича Гирича на дисертацію Кота Сергія Івановича «Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.)», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, професора Ірини Іванівни Тюрменко на дисертацію Кота Сергія Івановича «Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.)», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України


ЗдобувачКот С. І.
Науковий ступіньДисертація на здобуття наукового ступеня
Дата захисту30 квітня 2021 р.