Seria schorichnyh workshops / family seminars "Yak mіsta pam'yatyat i i yak m_sta zabuvayut"

  •   12 – 13 September 2019
  •    Seminar

HOW THE CITIES REMEMBER AND HOW THE CITIES FORGET

Серія щорічних воркшопів/семінарів

Як міста пам'ятають і як міста забувають

Київ, 12-13 вересня 2019: Київ: місто для/без держави


Партнери проекту: Місто-Історія-Культура-Суспільство (ГО і часопис), Центр Урбаністичних Студій, Центр міської історії (Львів), Фонд ім. Г. Бьолля, КНУБА, Інститут історії України НАНУ, Бібліотека ім. В. Заболотного


Питання збереження, підтримки, репрезентації чи артикуляції пам’яті (культурної пам’яті) у просторах міста не нове, але його постійно актуалізують нові виклики. Традиція культурної пам’яті і практик комеморації та вшанування пам’яті змінюється. І сьогодні, у цифрову добу, це особливо помітно. Вочевидь, сьогоднішня ситуація спонукає нас переосмислити ставлення до монументів-пам’ятників як до «універсальних» агентів-носіїв значення, переосмислити «пустку», що утворюється у просторі, коли зникає/ демонтується об’єкт чи «матеріалізований символ», ми мали б переосмислити і роль символів у публічному просторі міста та й взагалі – ієрархію громадянських цінностей, коли саме публічний простір і є пріоритетом.


Детальніше