Meeting of the Academic Council of the Institute of History of Ukraine NAS of Ukraine, January 30, 2020

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Інституту історії України НАН України

30 січня 2020 р.

14-30


1. Затвердження тематичного та робочих планів Інституту історії України НАН України на 2020 р.

Доповідає О. С. Рубльов


2. Затвердження видавничого плану Інституту історії України НАН України на 2020 р.

Доповідає Г. В. Боряк


3. Затвердження плану підготовки докторів та кандидатів наук Інституту історії України НАН України на 2020 р.

Доповідає О. С. Рубльов


4. Про розпорядження Президії НАН України № 28 від 14.01.2020 р. «Про виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 6 листопада 2019 року «Про стан реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»».

Доповідає О. С. Рубльов


5. Про постанову Президії НАН України № 8 від 15.01.2020 р. «Щодо подальшого розвитку нормативно-правового забезпечення наукової сфери та вдосконалення структури управління в НАН України».

Доповідає О. С. Рубльов


6. Рекомендація до друку рукопису індивідуальної монографії д.і.н., проф. Я. В. ВЕРМЕНИЧ «ТЕРИТОРІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ ВПЛИВИ».

Доповідають: Я. В. Верменич

В. А. Смолій

Л. Д. Якубова


7. Рекомендація до друку рукопису індивідуальної монографії к.і.н. О. М. АНТИПОВОЇ «ПОЛЬСЬКА КРИЗА 1956 РОКУ В МІЖНАРОДНОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ».

Доповідають: С. В. Віднянський

С. В. Кульчицький

О. С. Рубльов


8. Рекомендація до друку збірника матеріалів наукової конференції з нагоди 100-річчя встановлення польсько-українських дипломатичних відносин «ШЛЯХАМИ МІЖДЕРЖАВНИХ ВЗАЄМИН».

Доповідають: С. В. Віднянський

В. Ф. Верстюк

О. С. Рубльов


9. Про новий склад редакційної колегії та зміну назви збірника наукових праць «ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.» на «REVOLUTIO. ЩОРІЧНИК ДОСЛІДЖЕНЬ ВІЙН ТА РЕВОЛЮЦІЙ».

Доповідають: В. Ф. Верстюк

Р. Я. Пиріг

Г. В. Боряк


10. Затвердження тем докторських та кандидатських дисертацій аспірантів та здобувачів інституту.

Доповідають: О. П. Реєнт

В. Ф. Верстюк

О. Є. Лисенко


11. Про ученого секретаря відділу історії України другої половини XX ст.

Доповідає В. М. Даниленко


12. Про ученого секретаря відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України.

Доповідає С. В. Віднянський