Meeting of the Academic Council of the Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine on May 28, 2020

Інформація для участі


Посилання:

https://us02web.zoom.us/j/82331274409?pwd=cENJeWpjY1B2bnZmMTNsb3UyNnVEUT09
Ідентифікатор: 823 3127 4409
Пароль: 9yJx1a

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Інституту історії України НАН України


28 травня 2020 р.

12-00


1. Про роботу Інституту історії України НАН України в умовах обмежувальних заходів, пов’язаних з пандемією коронавірусу COVID-19.

Доповідає В. А. Смолій


2. Про підготовку до державної атестації Інституту історії України НАН України у 2020 р. та атестації наукових співробітників за період з 2015 по 2020 р.

Доповідають: Г. В. Боряк
О. С. Рубльов


3. Про організацію роботи Спеціалізованої ученої ради Д 26.235.01 по захисту докторських дисертацій при Інституті історії України НАН України в умовах обмежувальних заходів.

Доповідає О. І. Гуржій


4. Про оголошення Національним фондом досліджень України конкурсу проектів із виконання наукових досліджень і розробок «Підтримка досліджень провідних та молодих учених» (https://nrfu.org.ua/news/pidtrymka-doslidzhen-providnyh-ta-molodyh-uchenyh-drugyj-konkurs-nfdu/) строк подання заявок з 21 травня по 26 червня 2020 р.).

Доповідає О. С. Рубльов


5. Пропозиції відділів щодо відкриття нових науково-дослідних тем:

- САМОВРЯДНІ ТРАДИЦІЇ ТА ПРАКТИКИ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ: УКРАЇНСЬКІ НАРАТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. (Термін виконання: І кв. 2021 р. – ІV кв. 2023 р. Науковий керівник – д.і.н., проф. В. М. ГОРОБЕЦЬ);

- ДЕРЖАВОТВОРЧІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ: ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ФОРМАТ. (Термін виконання: І кв. 2021 р. – ІV кв. 2023 р. Науковий керівник – д.і.н., проф. В. Ф. ВЕРСТЮК);

- СПЕЦІАЛЬНІ ГАЛУЗІ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ: ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУС ТА ДОСЛІДНИЦЬКІ МОЖЛИВОСТІ. (Термін виконання: І кв. 2021 р. – ІV кв. 2023 р. Науковий керівник – к.і.н. В. В. ТОМОЗОВ);

- СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ, МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ДАВНІЙ РУСІ (ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ТРАНСЛЯЦІЯ У ПИСЕМНІЙ ТА МАТЕРІАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ). (Термін виконання: І кв. 2021 р. – ІV кв. 2023 р. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України О. П. ТОЛОЧКО);

- ОРГАНИ ГПУ УСРР – НКВДУРСР У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: ВІД СПЕЦИФІЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ВЛАДИ ДО ТЕРОРУ 1930-Х РОКІВ. (Термін виконання: І кв. 2021 р. – ІV кв. 2023 р. Науковий керівник – д.і.н., проф. О. С. РУБЛЬОВ);

- КОМПАРАТИВНІ ІСТОРІЇ. ПОРІВНЯЛЬНІ ОБРАЗИ МИНУВЩИНИ ТА ТИПИ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ У СВІТЛІ ЖИТТЄВИХ СЦЕНАРІЇВ, ФАХОВИХ КАР’ЄР І ДОСЛІДНИЦЬКИХ СТРАТЕГІЙ. (Термін виконання: І кв. 2021 р. – ІV кв. 2023 р. Науковий керівник – д.і.н., проф. О. А. УДОД).


6. Рекомендація до друку збірника документів «ЧОРНОБИЛЬСЬКЕ ДОСЬЄ КҐБ ВІД БУДІВНИЦТВА ДО АВАРІЇ. Збірник документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС».

Доповідають: Г. В. Боряк


7. Рекомендація до друку збірника «ІСТОРІОГРАФІЧНА КЛАСИКА. АНТОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ДУМКИ ХІХ – ХХ СТ.» (відп.ред. акад. НАН України В. А. Смолій, укладач д.і.н. О. В. Ясь).

Доповідають: В. А. Смолій
Г. В. Боряк
О. А. Удод


8. Рекомендація до друку збірника наукових праць Третьої міжнародної зброєзнавчої конференції (Київ, 12-14 червня 2018 р.) «ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ЗБРОЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ 2018».

Доповідають: Г. В. Боряк
В. В. Томозов


9. Рекомендація до друку збірника матеріалів круглого столу «УКРАЇНСЬКА АРИСТОКРАТІЯ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ВІКИ» (упорядники – Д. П. Ващук, С. С. Калуцький).

Доповідають: В. А. Смолій
О. І. Гуржій
В. М. Горобець


10. Рекомендація до друку видання «ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. АНОТОВАНА ІСТОРИЧНА ХРОНІКА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (2017-2019)».

Доповідають: С. В. Віднянський
О. С. Рубльов
В. М. Даниленко


11. Рекомендація до друку видання «РЕПРЕСІЇ ПРОТИ УЧАСНИКІВ АНТИБІЛЬШОВИЦЬКОГО РУХУ В УКРАЇЇНІ (1917-1925 РР.). АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК СПРАВ ФОНДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ «ПРИПИНЕНИЙ» АРХІВІВ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ СБУ» (упорядник – к.і.н. В. М. ВАСИЛЕНКО).

Доповідає О. С. Рубльов


12. Про проведення конкурсу на здобуття премій академій наук України, Білорусі і Молдови.

Доповідає О. С. Рубльов


13. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачки відділу історії державного терору радянської доби О. М. ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ (тема, що пропонується: «ДОВІДКОВО-ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ ПРОЕКТИ З ЛОКАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1950-Х – 1970-Х РР.: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ, ІДЕОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ», науковий керівник – д.і.н., проф. О. С. РУБЛЬОВ).

Доповідає О. С. Рубльов