Meeting of the Academic Council of the Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine on June 25, 2020 in remote mode

Ідентифікатор конференції: 824 7956 1907

Пароль: 2506


ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Інституту історії України НАН України

25 червня 2020 р.

12-00


1. Звіт Інституту історії України НАН України про роботу у першому півріччі 2020 р.

Доповідають: О. С. Рубльов

О. П. Реєнт

Г. В. Боряк


2. Рекомендація до друку рукопису історичних нарисів «ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, ВЛАДА В ДАВНІЙ ТА РАННЬОМОДЕРНІЙ УКРАЇНІ: КОНТЕКСТИ ІСТОРИЧНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ».

Доповідає В. А. Смолій


3. Рекомендація до друку збірника наукових статей «СТОРІНКИ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ», вип. 23.

Доповідають: О. П. Реєнт

О. Є. Лисенко

О. С. Рубльов


4. Рекомендація до друку збірника наукових праць «УКРАЇНА ХХ СТОЛІТТЯ: КУЛЬТУРА, ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА», вип. 25.

Доповідають: В. М. Даниленко

С. В. Віднянський

О. С. Рубльов


5. Рекомендація до друку рукопису індивідуальної монографії к.і.н. В. В. ТОМОЗОВА «ГРЕКИ-ХІОСЦІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХVІІІ – 1917): ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ ЕТНОСОЦІАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ».

Доповідають: Г. В. Боряк

О. А. Удод

О. В. Ясь


6. Рекомендація до друку рукопису індивідуальної монографії к.і.н. В. В. СКАЛЬСЬКОГО «ПОЛІТИЧНЕ ТА НЕПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ (листопад 1917 – квітень 1918 рр.)».

Доповідають: В. Ф. Верстюк

Р. Я. Пиріг

Г. В. Боряк


7. Рекомендація до друку рукопису індивідуальної монографії к.і.н. О. В. БУЛГАКОВОЇ «ВИЩА ШКОЛА УКРАЇНИ (СЕРЕДИНА 1950-Х – ПЕРША ПОЛОВИНА 1960-Х РР.): АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР».

Доповідають: В. М. Даниленко

С. В. Кульчицький

О. Є. Лисенко


8. Рекомендація до друку рукопису індивідуальної монографії к.і.н. І. К. ХРОМОВОЇ «МОНЕТНА СПРАВА НА ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОГО ТА НИЖНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я І ПІВДЕННОГО ПОБУЖЖЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІV – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХV СТ.)».

Доповідають: Г. В. Боряк

О. І. Гуржій

В. В. Томозов


9. Рекомендація проекту «ПОДІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ У ДОНЕСЕННЯХ НАЦИСТСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ (1941-1944 РР.)» до Національного фонду досліджень України.

Доповідають: Г. В. Боряк

О. Є. Лисенко


10. Рекомендація до друку документального видання «ПЕРЕПИСНА КНИГА БІЛОПІЛЬСЬКОЇ СОТНІ 1673 Р.» (упорядники О. Алфьоров, О. Різниченко).

Доповідають: Г. В. Боряк

В. М. Горобець

В. В. Томозов


11. Рекомендація до друку довідкового видання к.і.н. О. А. Алфьорова «ОСОБОВІ ПЕЧАТКИ З ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ: СЕРЕДИНА ХVІІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ. МАТЕРІАЛИ ДО КАТАЛОГУ».

Доповідають: Г. В. Боряк

В. М. Горобець

В. В. Томозов


12. Рекомендація до друку документального видання «НАСИЛЬСТВО НАД ЦИВІЛЬНИМ НАСЕЛЕННЯМ. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ. ДОКУМЕНТИ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ. 1941-1944».

Доповідають: О. С. Рубльов

О. Є. Лисенко

В. В. Томозов


13. Затвердження теми докторської дисертації к.і.н. В. В. ТОМОЗОВА (тема, що пропонується: «ГРЕКИ-ХІОСЦІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХVІІІ – 1917): ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ ЕТНОСОЦІАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ», науковий консультант – чл.-кор. НАН України Г. В. БОРЯК).

Доповідає Г. В. Боряк