Meeting of the Academic Council of the Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine January 28, 2021

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Інституту історії України НАН України

28 січня 2021 р.

14-30


1. Затвердження тематичного та робочих планів Інституту історії України НАН України на 2021 р.

Доповідає О. С. Рубльов


2. Затвердження видавничого плану Інституту історії України НАН України на 2021 р.

Доповідає Г. В. Боряк


3. Затвердження плану підготовки докторів та кандидатів наук Інституту історії України НАН України на 2021 р.

Доповідає О. С. Рубльов


4. Про розпорядження Президії НАН України № 548 від 10.11.2020 р. «Про невикористані відпустки».

Доповідає О. С. Рубльов


5. Про постанову Президії НАН України № 255 від 27.11.2020 р. «Про внесення змін в нормативні акти НАН України в частині визначення терміна «молодий вчений»».

Доповідає О. С. Рубльов


6. Про розпорядження Президії НАН України № 563 від 18.11.2020 р. «Про підготовку та подання звітів про виконання науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2019-2020 рр.».

Доповідає О. С. Рубльов


7. Про розпорядження Президії НАН України № 557 від 17.11.2020 р. «Про призначення стипендій Президента України для молодих вчених».

Доповідає О. С. Рубльов


8. Про лист Міністерства освіти і науки України «Про діяльність спеціалізованих вчених рад».

Доповідає О. С. Рубльов


9. Рекомендація до друку монографії чл.-кор. НАН України С. В. ВІДНЯНСЬКОГО, д.і.н., проф. М. М. ВЕГЕША «АВГУСТИН ВОЛОШИН І КАРПАТСЬКА УКРАЇНА В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ. ДО 30-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ».

Доповідають: Г. В. Боряк

В. М. Даниленко

С. В. Віднянський


10. Рекомендація до друку монографії д.і.н., проф. О. І. ГУРЖІЯ «ЗАХІДНА ЄВРОПА ТА ГЕТЬМАНЩИНА В СЕРЕДИНІ ХVІІ-ХVІІІ СТ.: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АНАЛОГІЇ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, СПЕЦИФІКА».

Доповідають: В. А. Смолій

В. М. Горобець

Т. В. Чухліб


11. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів інституту.

Доповідає Л. В. Гриневич