Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Meeting of the Veterinary for the sake of the Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine on February 1, 2022

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Ученої ради

Інституту історії України Національної академії наук України


1 лютого 2022 р.

12.00 (on line)


1. Затвердження робочих планів наукових досліджень на 2022 р.

Доповідає: О.С.Рубльов


2. Затвердження тематичного плану наукових досліджень ІІУ НАН України на 2022 р.

Доповідає: О.С.Рубльов


3. Затвердження видавничого плану ІІУ НАН України на 2022 р.

Доповідає: Г.В.Боряк


4. Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантам інституту.

Доповідають: О.П.Реєнт

О.П.Толочко

В.М.Даниленко

С.І.Кот


5. Затвердження до друку рукопису монографії проф. О.І.ГУРЖІЯ «НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА ТА ЗАРУБІЖНИЙ СВІТ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИМІРАХ ХVІІ-ХVІІІ СТ. ІСТОРИЧНІ НАРИСИ».

Доповідають: В.А.Смолій

О.П.Реєнт

Т.В.Чухліб


6. Затвердження до друку рукопису монографії проф. О.Є.ЛИСЕНКА «КРІЗЬ ВІЙНИ ТА РЕВОЛЮЦІЇ: РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.».

Доповідають: О. П. Реєнт

В. М. Даниленко

С. В. Кульчицький


7. Затвердження до друку матеріалів Міжнародної наукової конференції «БИКІВНЯ – ВІД ТЕРИТОРІЇ СМЕРТІ ДО МІСЦЯ ПАМ’ЯТІ», що відбулася 23 вересня 2021 р.

Доповідають: О. С. Рубльов

Г. В. Боряк

О. Є. Лисенко


8. Висунення на здобуття Міжнародної премії ім.Івана Франка наукового видання «ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС: ТЕКСТОЛОГІЯ» (за ред. чл.-кор.НАНУ О.П.Толочка).

Доповідає: О.П.Толочко


9. Про Премію Президента України для молодих вчених, Премію Верховної Ради України молодим ученим та Премію Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України.

Доповідає: В.І.Милько


10. Про ученого секретаря відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів.

Доповідає: В.В.Томозов