Department of modern history and Policy

Відділ новітньої історії та політики спеціалізується на дослідженні проблем історії України після 1991 року. Наукові інтереси співробітників відділу охоплюють питання історичної політики та політики пам’яті, становлення державних структур і політичної системи України, соціальні та екологічні проблеми сучасності, регіональні особливості економічних та суспільно-політичних процесів.

У структурі відділу діє Центр культурологічних студій.