Department of History of Ukraine during the Second World War

Відділ історії України періоду Другої світової війни є єдиною у державі спеціалізованою інституцією, що предметно й систематизовано досліджує проблеми вітчизняної історії періоду Другої світової війни, координує всю дослідну роботу в країні у цій ділянці історичної науки. Пошукові зусилля співробітників відділу спрямовані на накопичення емпіричної бази шляхом ведення до наукового обігу широкого кола різнопланових джерел, формування методологічних та методичних засад вивчення історії німецько-радянського збройного конфлікту, осмислення ключових проблем з погляду сьогодення. Провідними напрямками дослідження є соціальна проблематика, повсякдення, нацистський окупаційний режим, радянськівійськовополонені, остарбайтери, місцеві формування німецької армії та поліції, використання трудових ресурсів у важкій промисловості України у відбудовний період та інші.

Періодичним виданням відділу є збірник “Сторінки воєнної історії України” (з 1997 р., вийшло 22 випуски).