Відображення радянської дійсності у зверненнях громадян до ЦК КП України (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.)

Автореферат:
Відображення радянської дійсності у зверненнях громадян до ЦК КП України (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.)

Дисертація:
Відображення радянської дійсності у зверненнях громадян до ЦК КП України (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.)

Відгуки опонентів:
Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, професора Ольги Анатоліївни Коляструк на дисертацію Ярослава Олексійовича Журавльова «Відображення радянської дійсності у зверненнях громадян до ЦК КП України (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента, кандидата історичних наук, доцента Юлії Володимирівни Кузьменко на дисертацію Ярослава Олексійовича Журавльова «Відображення радянської дійсності у зверненнях громадян до ЦК КП України (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України


ЗдобувачЖуравльов Я. О.
Науковий ступіньДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту25 жовтня 2019 р.