Відгук офіційного опонента Л. І. Буряк на дисертацію Н. А. Шелудякової «М. Грушевський − колекціонер у контексті наукового та мистецького життя України кінця ХІХ − початку ХХ ст.», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06

Повний текст

Відгук офіційного опонента Л. І. Буряк на дисертацію Н. А. Шелудякової «М. Грушевський − колекціонер у контексті наукового та мистецького життя України кінця ХІХ − початку ХХ ст.», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 ‒ історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни


ЗдобувачШелудякова Н. А.
Науковий ступіньДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту24 червня 2016 р.