Політична еліта Речі Посполитої та “Українська проблема”: пошук шляхів розв’язання (1648 – перша половина 1659 рр.)

Повний текст

Дис ... канд. іст. наук


ЗдобувачЮга О. А.
Науковий ступіньДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту30 вересня 2016 р.