Відгук офіційного опонента В. Л. Комара на дисертацію О. А. Юги “Політична еліта Речі Посполитої та «українська проблема»: пошук шляхів розв’язання (1648 ‒ перша половина 1659 рр.)”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02

Повний текст

Відгук офіційного опонента В. Л. Комара на дисертацію О. А. Юги “Політична еліта Речі Посполитої та «українська проблема»: пошук шляхів розв’язання (1648 ‒ перша половина 1659 рр.)”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 ‒ всесвітня історія


ЗдобувачЮга О. А.
Науковий ступіньДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту30 вересня 2016 р.