Суспільно-політичне життя українців Холмщини та Підляшшя 1918‒1939 рр.

Повний текст

Автореферат ... канд. іст. наук


ЗдобувачПерга Ю. М.
Науковий ступіньДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту28 жовтня 2016 р.