Українська гілка роду Штейнгелів: визначні постаті. Історико-просопографічне дослідження

Автореферат:

Кузьміна І.В. Українська гілка роду Штейнгелів: визначні постаті. Історико-просопографічне дослідження.

Дисертація:

Кузьміна І.В. Українська гілка роду Штейнгелів: визначні постаті. Історико-просопографічне дослідження.

Відгуки опонентів:

Відзив офіційного опонента Чернецького Є. А. на дисертаційне дослідження Кузьміної Ірини Володимирівни "Українська гілка роду Штейнгелів: визначні постаті. Історико-просопографічне дослідження" подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Відзив офіційного опонента Войцехівської І. Н. на дисертаційне дослідження Кузьміної Ірини Володимирівни "Українська гілка роду Штейнгелів: визначні постаті. Історико-просопографічне дослідження" подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни


ЗдобувачКузьміна І. В.
Науковий ступіньДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту12 січня 2017 р.