Просопографія політичної та культової еліти Ольвії Понтійської V ст. до н. е. – І ст. н. е. (на основі синхронізації епонімного каталогу IOSPE. I2. 201)

Автореферат:

Ніколаєв М.І. Просопографія політичної та культової еліти Ольвії Понтійської V ст. до н. е. – І ст. н. е. (на основі синхронізації епонімного каталогу IOSPE. I2. 201)

Дисертація:

Ніколаєв М.І. Просопографія політичної та культової еліти Ольвії Понтійської V ст. до н. е. – І ст. н. е. (на основі синхронізації епонімного каталогу IOSPE. I2. 201).

Відгуки опонентів:

Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора Гедьо Анни Володимирівни на дисертацію Ніколаєва Миколи Ілліча "Просопографія політичної та культової еліти Ольвії Понтійської V ст. до н. е. – І ст. н. е. (на основі синхронізації епонімного каталогу IOSPE. I2. 201)", поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Відгук офіційного опонента Петречко О. М. на дисертацію Ніколаєва Миколи Ілліча "Просопографія політичної та культової еліти Ольвії Понтійської V ст. до н. е. – І ст. н. е. (на основі синхронізації епонімного каталогу IOSPE. I2. 201)", подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Відгук офіційного опонента Сергєєва І. П. на дисертацію Ніколаєва Миколи Ілліча "Просопографія політичної та культової еліти Ольвії Понтійської V ст. до н. е. – І ст. н. е. (на основі синхронізації епонімного каталогу IOSPE. I2. 201)", подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни


ЗдобувачНіколаєв М. І.
Науковий ступіньДисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук
Дата захисту12 січня 2017 р.