Україна та українці очима Шарля Дюброя: джерелознавчий аналіз мемуарів «Deux années en Ukraine (1917-1919)»

Автореферат:
Україна та українці очима Шарля Дюброя: джерелознавчий аналіз мемуарів «Deux années en Ukraine (1917-1919)»

Дисертація:

Україна та українці очима Шарля Дюброя: джерелознавчий аналіз мемуарів «Deux années en Ukraine (1917-1919)»

Відгуки опонентів:

Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора І. Н. Войцехівської на дисертацію А. І. Торопцевої “Україна та українці очима Шарля Дюброя: джерелознавчий аналіз мемуарів «Deux années en Ukraine (1917-1919)»”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 ‒ історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук Н. І. Любовець на дисертацію А. І. Торопцевої “Україна та українці очима Шарля Дюброя: джерелознавчий аналіз мемуарів «Deux années en Ukraine (1917-1919)»”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 ‒ історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни


ЗдобувачТоропцева А. І.
Науковий ступіньДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Дата захисту22 грудня 2017 р.