Народність, така велика, така багата змістом та життєвими силами, не знищеними століттями насильницького гноблення, не може бути доведена до небуття гнітом і заборонами.

Усі ці утиски можуть лише затримати її розвиток, але не більше, і, кінець кінцем, вона не може не взяти свого.

Факти останнього часу утверджують у непорушному переконанні, що широкий і всебічний розвиток української народності — лише питання часу, мабуть — дуже недалекого часу.

(Михайло Грушевський, Нариси історії українського народу, 1904/2013)

ІСТОРИКИ І ВІЙНА

Всеукраїнська наукова конференція XII «Костомаровські читання»

Інститут історії України НАН України

Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка

Національна спілка краєзнавців України


Всеукраїнська наукова конференція

XII «Костомаровські читання»

15 травня 2018 р., м. Чернігів


Відзначення 200-річчя від дня народження видатного українського вченого Миколи Костомарова у 2017 р. спонукало організаційний комітет відродити традицію проведення Костомаровських читань як наукового заходу, який об’єднує фахівців соціогуманітарних наук.


Напрями роботи читань

  • Сучасний історіографічний образ Миколи Костомарова.
  • Внесок професора Юрія Пінчука у розвиток українського костомаровознавства.
  • Актуальні питання історії України.
  • Сучасні проблеми української етнології, краєзнавства та музеєзнавства.
  • Історична біографістика.
  • Сучасні джерелознавчі студії: методологія і практика.
  • Історична наука та політика пам’яті: український та європейський досвід.

До участі запрошуються професійні історики, музеєзнавці, краєзнавці, літературознавці.

Тези доповіді та заявку прохання надсилати до 1 квітня 2018 р. на електронну адресу: honchar_o_t@ukr.net. Тексти доповідей будуть опубліковані у фаховому виданні. Оргкомітет здійснює відбір текстів для публікації.

Тел. для довідок: +38(044) 2798704, +38(067)7907592.

Оргкомітет