Засідання Вченої ради Інституту історії України НАН України 11 грудня 2018 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Інституту історії України НАН України

11 грудня 2018 р.

14-30


1. Про голову, заступників та ученого секретаря Ученої (робочої) ради Інституту історії України НАН України, обраної таємним голосуванням наукових співробітників інституту 27 листопада 2018 р. та затвердженої постановою Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України від 29 листопада 2018 р. (протокол № 8).

Доповідає В. А. Смолій


2. Про підготовку матеріалів підрозділами установи до оцінювання ефективності діяльності Інституту історії України НАН України у 2019 р.

Доповідає О. С. Рубльов


3. Про завершення науково-дослідних тем:

- УКРАЇНА МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ: ВИКЛИКИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ (1990-ТІ - 2000-НІ PP.).

Науковий керівник - д-р іст.наук, проф. Г. В. КАСЬЯНОВ.

Термін виконання: І кв. 2016 p. - IV кв. 2018

- УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1960-Х - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1980-Х PP.: СТРУКТУРИ І ПРАКТИКИ ПОВСЯКДЕННОСТІ.

Науковий керівник - чл.-кор. НАН України В. М. ДАНИЛЕНКО.

Термін виконання: І кв. 2016 p. - IV кв. 2018 р.

- ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ, ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ.

Науковий керівник - канд.іст.наук C. І. КОТ.

Термін виконання: І кв. 2016 p. - IV кв. 2018 р.

СУЧАСНІ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ІСТОРИЧНОГО ПРОФІЛЮ: ФОРМУВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ У РАМКАХ ПРОЕКТУ «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ».

Науковий керівник - чл.-кор. НАН України Г. В. БОРЯК.

Термін виконання: І кв. 2016 p. - IV кв. 2018 р.


4. Про підготовку річного звіту Інституту історії України НАН України про роботу у 2018 р.

Доповідає О. С. Рубльов


5. Рекомендація до друку словника «ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 PP.».

Доповідають: В. Ф. Верстюк

Р. Я. Пиріг

О. С. Рубльов


6. Рекомендація до друку рукопису індивідуальної монографії д.і.н. Д. С. ВИРСЬКОГО «НОВОРОСІЯ INCOGNITA: КРЕМЕНЧУК 1764-1796 PP. (МАТЕРІАЛИ З ІСТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТОЛИЦІ)».

Доповідають: Г. В. Боряк

О. А. Удод

І. В. Колесник


7. Рекомендація до друку рукопису індивідуальної монографії к.і.н. В. Є. ЗЕМИ «КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ РЕНЕСАНСУ ТА РЕФОРМАЦІЇ».

Доповідають: Г. В. Боряк

П. М. Сас

В. М. Горобець


8. Рекомендація до друку рукопису індивідуальної монографії д.і.н. І. Б. МАТЯШ «ІНОЗЕМНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ В 1917-1919 РОКАХ: ЗАПОЧАТКУВАННЯ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ».

Доповідають: С. В. Віднянський

В. Ф. Верстюк

Р. Я. Пиріг


9. Рекомендація до друку наукового щорічника «УКРАЇНА В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ», вип. 18.

Доповідають: В. А. Смолій

Т. В. Чухліб

В. М. Горобець


10. Рекомендація до друку наукового щорічника «ЧОРНОМОРСЬКА МИНУВШИНА», вип. 13.

Доповідають: Т. В. Чухліб

В. В. Томозов

О. В. Ясь


11. Рекомендація до друку збірника наукових праць «ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ», вип. 29.

Доповідають: О. П. Реєнт

В. М. Даниленко

O. A. Удод


12. Рекомендація до друку збірника наукових праць «УКРАЇНА І БОЛГАРІЯ В ІСТОРІЇ ЄВРОПИ».

Доповідають: С. В. Віднянський

Л. Д. Якубова

В. Ф. Верстюк


13. Рекомендація до друку збірника документів «ЧОРНОБИЛЬСЬКЕ ДОСЬЄ КГБ: СУСПІЛЬНІ НАСТРОЇ. ЧАЕС У ПОСТАВАРІЙНИЙ ПЕРІОД».

Доповідають: Г. В. Боряк

О. П. Реєнт

О. С. Рубльов


14. Рекомендація до друку збірника документів «КОЛІЇВЩИНА: 1768-1769 РОКИ У ДОКУМЕНТАЛЬНІЙ ТА МЕМУАРНІЙ СПАДЩИНІ».

Доповідають: Г. В. Боряк

В. А. Смолій

Т. В. Чухліб


15. Звіт стипендіатів стипендії Президента України для молодих учених к і н. Ю. В. ГРИЩЕНКО та к і н. В. І. МИЛЬКА.


16. Висунення кандидатур на здобуття премії НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи.

Доповідає В. І. Милько


17. Звіт про безоплатне розповсюдження видавничої продукції Інституту історії України та перерозподіл видань обмінного фонду відділу науково-технічної інформації за 2018 р.

Доповідає Л. Я. Муха