Open Call for Thesaurus Poloniae Fellowship Programme / Ogłoszenie o naborze na stypendium

5c10dfc019842.jpg

Piszę by poinformować o ogłoszeniu przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie naboru do XX edycji programu stypendialnego Thesaurus Poloniae. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2019 roku.

Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Do udziału w programie zapraszamy zarówno badaczy zajmujących się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp. Thesaurus Poloniae realizowany jest w dwóch kategoriach: Program Senior dla profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora oraz Program Junior dla doktorantów.

Wszelkie szczegóły dotyczące stypendium można znaleźć pod adresem http://mck.krakow.pl/o-programie <http://mck.krakow.pl/o-programie

Z poważaniem

Marek Świdrak

Ośrodek Edukacji - Akademia Dziedzictwa | Educational Department - Academy of Heritage

Międzynarodowe Centrum Kultury | International Cultural Centre

Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, Poland

Tel.: +48 12 42 42 870

Fax: +48 12 42 17 844

e-mail: m.swidrak@mck.krakow.pl <mailto:a.antos@mck.krakow.pl

www.mck.krakow.pl <http://www.mck.krakow.pl/


O programie