Конкурс на здобуття премій Президента України для молодих учених 2019 року

До 1 березня 2019 року триває прийом робіт на здобуття премій Президента України для молодих учених.

Положенням про Премію Президента України для молодих вчених, затвердженим Указом Президента України від 12.06.2000 №779(з наступними змінами), встановлено 40 премій Президента України для молодих вчених у розмірі 40 тис. грн. кожна. Відповідно до згаданого указу організація та проведення конкурсу на здобуття зазначених премій покладено на Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Премія Президента України для молодих учених присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвиткові науки, суспільному прогресові й утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні).

Висування робіт на участь у конкурсі зі здобуття премії проводиться науковою установою, вищим навчальним закладом, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у значенні Закону України («Про наукову і науково-технічну діяльність»), за рішенням їх вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, керівними органами громадських наукових організацій, а також колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Вік претендентів робіт, що висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висунення роботи для участі у конкурсі на здобуття премії.

Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки приймає роботи на здобуття зазначених премій з січня 2019 року. Порядок висунення робіт, які подаються для участі у конкурсі, та оформлення документів викладено у відповідній інструкції, розміщеній на офіційному веб-сайті Комітету.

Консультації щодо оформлення згаданих документів та прийняття робіт здійснює Секретаріат Комітету за адресою: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, кім. 1212;тел.: (044) 2467819, тел/факс: (044) 2466300.

Джерело: Національна академія наук України