ХVІ Батуринські читання, присвячені 350-й річниці започаткування гетьманської столиці в Батурині

Міністерство культури України

Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

Чернігівська обласна організація Національної спілки краєзнавців України


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХVІ Батуринських читань,

присвячених 350-й річниці започаткування гетьманської столиці в Батурині,

що відбудуться у м. Батурин Чернігівської обл.

6–7 червня 2019 р.


Тематичні напрями Читань:

  • Батурин у контексті державотворчих процесів XVIІ–XVIII ст.;
  • історичні постаті України та Батурин;
  • історія козацтва та Гетьманщини;
  • актуальні теоретичні та методичні проблеми сучасного музеєзнавства, пам’яткознавства, краєзнавства.

Заявки встановленої форми (додається до цього інформаційного повідомлення) на участь у Читаннях приймаються до 1 квітня 2019 р., тексти доповідей – до 1 травня 2019 року за адресою:

Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця», вул. Гетьманська, 74, м. Батурин, Бахмацький р-н, Чернігівська обл., 16512;

е-mail: baturin.capital@ukr.net (з поміткою «Батуринські читання»).


Вимоги до оформлення матеріалів:

– тексти доповідей за темою власних наукових досліджень обсягом до 10-ти друкованих сторінок (у роздрукованому та електронному вигляді, кегль 14, інтервал 1,5, Times New Roman, поля з усіх боків – 20 мм, мова українська, російська, англійська) повинні містити назву, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів);

– посилання виключно позатекстові (кегль 12, інтервал 1), оформлені відповідно до вимог ДАК МОН України до матеріалів для друку у фахових виданнях, джерела нумеруються відповідно до черговості їх використання у тексті, індекси посилань у тексті подаються в квадратних дужках (напр.: [3, с. 15], [10, арк. 2 зв.]), де перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка (сторінки) або аркуш (аркуші);

– графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) – окремим файлом кожна; розширення – 200 dpi, формат *.tiff або *.jpeg (із найвищою (12) якістю збереження). Підписи до графічних зображень подаються у вигляді списку окремим файлом, де номер зображення у списку має відповідати назві файлу, що містить це зображення;

– у лівому верхньому куті перед назвою статті зазначається бібліографічний шифр УДК, через інтервал праворуч – ім’я, по-батькові та прізвище (без скорочення) автора (авторів), інформація про автора (авторів) (вчена ступінь, посада та місце роботи), далі – назва статті, під нею – анотація і ключові слова мовою, якою викладена стаття. Після статті подаються список посилань. Обов’язковою умовою для друку матеріалу є наявність в тексті анотацій українською, російською та англійською мовами ( до 500 друк. знаків, включаючи пробіли, кожна; переклад прізвища, ім’я, по-батькові автора (авторів) і заголовку публікації обов’язковий).

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для включення до програми Читань.

За матеріалами Читань буде виданий черговий випуск збірника наукових праць «Батуринська старовина».

Умови прийому: проїзд, проживання, харчування – за рахунок учасників Читань.

Контактні телефони:(04635) 48-0-13, (096) 976-41-08, Саєнко Наталія Анатоліївна.

Оргкомітет


Заявка для участі в роботі ХVІ Батуринських читань,

6-7 червня 2019 р.

Прізвище, ім’я, по батькові
(без скорочень)

Місце роботи (без абревіатури за винятком НАН України, НАН Білорусі)

Посада

Учене звання, вчена ступінь

Поштова адреса (з індексом)

Телефони з кодом (робочий (факс),
домашній, мобільний)

Електронна адреса
(обов’язково)

Форма участі
(доповідь, повідомлення)

Тема доповіді чи повідомлення

Необхідність використання
аудіовізуальних засобів
(так, ні)

Необхідність бронювання місця
для проживання
(так, ні)

Необхідність надсилання запрошення
для участі в конференції
(так, ні)

Чи влаштує надіслати запрошення
електронною поштою?
(так, ні)Заповнюючи дану заявку, Ви автоматично даєте згоду на використання оргкомітетом
Вашої персональної інформації для потреб організації ХVІ Батуринських читань

Заявка висилається на адресу, зазначену в інформаційному повідомленні


Інформаційний лист