Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Треті наукові читання «Українська некрополістика в контексті сучасного історіографічного процесу»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ГЛУХІВ»

ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА
Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ім. М.С. ГРУШЕВСЬКОГО
Національної академії наук України


інформаційне повідомлення


Треті наукові читання «Українська некрополістика в контексті сучасного історіографічного процесу»

Наукові читання відбудуться 24–25 жовтня 2019 р. у м. Глухів Сумської обл. Час і місце реєстрації та робочий розпорядок проведення читань будуть повідомлені в запрошені, яке буде надіслане персонально кожному учаснику після підтвердження ним безпосередньої участі у роботі читань.

Роботу під час проведення читань планується проводити за такими основними напрямами:

  • сучасна некрополістика як напрям наукових студій: джерельна база, історіографічний доробок, актуальні теоретико-методологічні питання;
  • українська біографічна некрополістика в системі наукових міждисциплінарних зв’язків: досвід історико-біографічного, просопографічного, археологічного, історико-архітек-турного, епіграфічного та мистецтвознавчого дослідження історичних поховань;
  • некрополістичні пам’ятки як елемент історико-культурної спадщини України: проблеми вивчення, охорони, збереження й адміністрування в сучасній пам’яткоохоронній практиці;
  • меморіальні маркери вітчизняних некрополістичних досліджень: історичні, культурологічні й етнологічні студії поховальної культури не теренах сучасної України.

За результатами роботи наукових читань буде видано окремий збірник наукових праць. Для публікації матеріалів необхідно надіслати їх електронною поштою на вказану нижче електронну поштову скриньку з поміткою у темі «Некрополістичні читання» (вимоги до оформлення матеріалів додаються до даного інформаційного повідомлення) або надати їх особисто під час реєстрації (на будь-якому носії (крім дискет FDD 3,5''), можливий варіант скопіювати з флеш-носія (USB) під час реєстрації).

Робочі мови наукових читань: українська, російська, білоруська, польська, англійська.


Заявки (встановленої форми, додається до даного інформаційного повідомлення) для участі в наукових читаннях просимо надіслати поштою, факсом або на e‑mail до 1 жовтня 2019 р.

У разі включення теми доповіді чи повідомлення до програми читань, оргкомітет зобов’язується відіслати не пізніше 15 жовтня 2019 р. персональне запрошення за вказаною учасником адресою.

Підтвердити свою безпосередню участь, а також потребу бронювання номеру чи місця в готелі або намір отримати публікацію без безпосередньої участі у читаннях прохання не пізніше 20 жовтня 2019 р. включно (можливі варіанти поселення та їх вартість будуть указані в запрошенні).

Останній термін подання матеріалів до друку – 25 жовтня 2019 р.

Можлива участь у роботі читань без публікації матеріалів – за заявленою темою доповіді чи повідомлення.

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників наукових читань – власний рахунок учасників читань або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Контакти для довідок:

Зозуля Сергій Юрійович (Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ,
вул Лаврська, 9, корп. 19, кім. 4)
: +380-44-280-7879 (роб.), +380-68-353-5957 (моб.)

Жукова Світлана Петрівна (Національний заповідник «Глухів», м. Глухів Сумської обл.,
вул. Тараса Шевченка, 30)
: +380-5444-23557 (роб., тел./факс), +380-66-3434832 (моб.)

Заявки та матеріали до друку приймаються за адресою:

Національний заповідник «Глухів», вул. Шевченка, 30, м. Глухів, Сумська обл.,
Україна, 41400 або на e-mail: dikz@ukr.net

ОРГКОМІТЕТ


ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ
ТРЕТІХ НАУКОВИХ ЧИТАНЬ «УКРАЇНСЬКА НЕКРОПОЛІСТИКА
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ»

(24–25 жовтня 2019 р.)

заповнюється кожним учасником окремо (в т.ч. окремо кожним зі співавторів)

Прізвище, ім’я, по батькові
(без скорочень)

Місце роботи (без абревіатури, за винятком НАН України, НАН Білорусі, РАН)

Посада

Учена ступінь

Поштова адреса (з індексом)

Телефони з кодом (робочий (факс), домашній, мобільний)

Електронна адреса
(обов’язково)

Форма участі
(доповідь, співдоповідь, повідомлення, публікація без безпосередньої участі)

Тема доповіді чи повідомлення

Необхідність використання
аудіовізуальних засобів
(так, ні)

Необхідність бронювання місця
для проживання
(так, ні)

Необхідність надсилання запрошення
для участі в конференції
(так, ні)

Чи влаштує надіслати запрошення
електронною поштою?
(так, ні)

Дата заповнення

Підпис (якщо заявка подається в електронному вигляді – прізвище, ініціали)

Заповнюючи дану заявку, Ви автоматично даєте згоду на використання оргкомітетом
Вашої персональної інформації (перші 7 позицій заявки) виключно для потреб проведення
Третіх наукових читань «Українська некрополістика в контексті
сучасного історіографічного процесу»

Заявка висилається на адресу:
Національний заповідник «Глухів», вул. Шевченка, 30, м. Глухів, Сумська обл., Україна, 41400

або на e-mail: dikz@ukr.net з поміткою в темі «Некрополістичні читання»


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ,
ЩО ПОДАВАТИМУТЬСЯ ДЛЯ ДРУКУ

  • Виконані у текстовому процесорі Word; об’єм – до 0,5 авт. арк. (20 тис. друк. знаків, включаючи пробіли та враховуючи науковий апарат).
  • Посилання виключнопіслятекстові; індекси посилань – у тексті в квадратних дужках із висхідною нумерацією (напр.: [1], [2], [3], тощо, текст посилань – у вигляді нумерованого списку після викладу основного тексту матеріалу).
  • Графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) – окремим файлом кожна, на тому ж або окремому оптичному носію; режим кольору – градації сірого; розмірність – 200 dpi, розширення (формат) – *.jpeg (*.jpg) (із найвищою (12) якістю збереження); розмір: базова (менша) сторона –10 см, інша – за пропорціями; для графіків, схем, діаграм – максимальна ширина 10 см. Підписи до графічних зображень подаються у вигляді списку окремим текстовим файлом, де номер зображення у списку має відповідати назві файлу, що містить це зображення.
  • Перед заголовком матеріалу вказати ім’я, по-батькові та прізвище (без скорочення) автора (авторів), науковий ступінь (за наявності), місце роботи чи навчання, посаду, контактні координати (номер мобільного телефону та адресу електронної скриньки).
  • Наприкінці тексту (після переліку посилань) матеріалу вмістити анотації українською й англійською мовами (до 400 друк. знаків (включаючи пробіли) кожна; переклад прізвища, ім’я, по-батькові автора (авторів) і заголовку публікації обов’язковий), за бажанням може бути вміщена анотація мовою, якою виконаний поданий до друку матеріал (якщо він виконаний не українською чи англійською мовами).


Інформаційний лист