Засідання Вченої ради Інституту історії України НАН України 28 березня 2019 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Інституту Історії України НАН України

28 березня 2019 р.

14-30


1. Наукова доповідь чл.-кор. НАН України С. В. ВІДНЯНСЬКОГО «КАРПАТСЬКА УКРАЇНА ЯК ЕТАП УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ. ДО 80-РІЧЧЯ ПРОГОЛОШЕННЯ».


2. Про Постанову Президії НАН України № 65 від 27.02.2019 р. «Про роботу аспірантури та докторантури наукових установ НАН України».

Доповідає О. С Рубльов


3. Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту історії України НАН України.

Доповідає О. С. Рубльов


4. Затвердження до друку археографічної праці «Литовська метрика (1547-1549). 20-та книга судових справ (Копія кінця XVI cт.)» (упорядник к.і.н. Д. П. Ващук).

Доповідають: О. І. Гуржій

Т. В. Чухліб

В. М. Горобець


5. Про склад редколегії збірника «Ukraina Lithuanica: студії з icтopії Великого князівства Литовського».

Доповідають: В. А. Смолій

О. І. Гуржій

Т. В. Чухліб


6. Про ученого секретаря відділу історії України періоду Другої світової війни.

Доповідає О. Є. Лисенко