Угода про співробітництво між Інститутом історії України НАН України та Харківським національним університетом Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

28 березня 2019 р. між Інститутом історії України НАН України в особі директора, академіка НАН України В. А. Смолія, та Харківським національним університетом Повітряних Сил імені Івана Кожедуба в особі начальника, генерал-майора О. В. Турінського підписано угоду про співробітництво. Її метою є активізація наукової діяльності у сфері освіти і науки, поглиблення інтеграції академічної та університетської науки, її зв’язку з освітнім процесом та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба є вищим військовим навчальним закладом, який готує фахівців для Збройних Сил України. За свою багатолітню історію заклад відіграв важливу роль у захисті Батьківщини та підвищенні її обороноздатності. Університет користується заслуженим авторитетом в Україні, а також здійснює міжнародне співробітництво з навчальними закладами США, Франції, Великої Британії, Китаю та інших країн. Його випускники брали участь у миротворчих операціях у різних куточках планети.

Угода між Інститутом історії України НАН України та Харківським національним університетом Повітряних Сил імені Івана Кожедуба передбачає розробку й реалізацію спільних науково-дослідних проектів, проведення наукових конференцій і круглих столів, організацію стажування науково-педагогічного персоналу університету на базі наукових відділів інституту. Базовим осередком співпраці з боку Інституту історії України НАН України є відділ української історіографії.