Третій науковий семінар «Толерантність, нетерпимість та ксенофобія в імперських контекстах Східної Європи в ХХ-ХХІ століттях»

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ СЕМІНАРІ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Філософський факультет

Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (Regensburg)

Friedrich Naumann Stiftung FÜR DIE FREIHEIT

Конгрес національних громад України


15 травня 2019 р. проводять Третій науковий семінар «Толерантність, нетерпимість та ксенофобія в імперських контекстах Східної Європи в ХХ-ХХІ століттях» (“Tolerance, intolerance and xenophobia in the imperial contexts of Eastern Europe in 20th-21st Centuries”). Семінар проводиться в рамках науково-дослідного проекту «Імперіалізм, націоналізм, ксенофобія і толератність в Східній Європі в ХХ-ХХІ століттях» (НДР № 19БФ041-03).


На Семінарі планується розглянути наступні питання:

причини появи етнічного націоналізму, радикалізації суспільних відносин, формування образу «ворога/іншого» в конкретних проявах ксенофобії та нетерпимості в країнах і регіонах Східної Європи в минулому і сучасному;

виявити елементи культурного трансферу в поліетнічних державах Східної Європи, окресливши ті поля, які дозволяють подолати ситуацію «недорозуміння» «іншого» і є підставою для формування толерантності;

порівняти форми взаємин комуністичної ідеології та націоналізму в різних соціальних і культурних контекстах Східної Європи;

виявити прояви нетерпимості та толерантності в ментальності різних соціальних верств в процесі індустріалізації, урбанізації та глобалізаційних процесів.


Прохання всім бажаючим взяти участь в роботі Семінару до 17 квітня 2019 р. повідомити тему свого виступу проф. С.П. Стельмаху (sergiy-stelmakh@ukr.net).

Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ауд. 204.