Дослідження демографії Голодомору 1932–1933 рр.

Дослідження демографії Голодомору 1932–1933 рр.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України (далі – ІДСД) відіграє провідну роль у дослідженнях з демографії Голодомору 1932–1933 рр.

Робота у цьому напрямі фахівцями інституту, які до утворення ІДСД працювали в інших установах, розпочалась ще наприкінці 1980-х років. Виконані дослідження мають комплексний характер, а їх методологія є науково обґрунтованою. Отримані результати пройшли обговорення на вітчизняних і міжнародних наукових конференціях, були опубліковані у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях та є вагомим внеском у вирішення гостро дискусійного питання про кількість втрат внаслідок Голодомору.

Детальніше: https://idss.org.ua/holodomor