Народність, така велика, така багата змістом та життєвими силами, не знищеними століттями насильницького гноблення, не може бути доведена до небуття гнітом і заборонами.

Усі ці утиски можуть лише затримати її розвиток, але не більше, і, кінець кінцем, вона не може не взяти свого.

Факти останнього часу утверджують у непорушному переконанні, що широкий і всебічний розвиток української народності — лише питання часу, мабуть — дуже недалекого часу.

(Михайло Грушевський, Нариси історії українського народу, 1904/2013)

ІСТОРИКИ І ВІЙНА

ІV Всеукраїнська наукова конференція «Історія та історики в сучасному суспільстві: світовий досвід й українські реалії»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі

у ІV Всеукраїнській науковій конференції

«Історія та історики в сучасному суспільстві: світовий досвід й українські реалії»,

яка відбудеться

26-27 вересня 2019 року

.


Тематичні блоки:

 • нові соціальні ролі історії та істориків;
 • історична наука та історична політика (політика пам’яті);
 • проблема інструменталізації історії;
 • презентизм як «режим історичності» (Ф. Артог);
 • історик і меморіальні закони;
 • місце історика в публічному просторі;
 • історик та засоби масової інформації;
 • стандарти професійної діяльності історика;
 • «цифрова історія»;
 • академічна свобода та академічна доброчесність;
 • публічна історія як ознака громадянського суспільства;
 • громадянські ініціативи в галузі історичної науки;
 • історик в оцінці наукометрії.

Місце та порядок проведення конференції:

26 вересня 2019 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка,

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б

(проїзд: ст. м. «Мінська»)

Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00

Пленарне засідання: 10.00 – 13.00

Перерва на обід: 13.00 – 14.00

Продовження пленарного засідання: 14.00 – 16.00

27 вересня 2019 р.

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Чернігівська область, м. Ніжин, вулиця Графська, 2

Круглий стіл: 11.00 – 14.00

Перерва на обід: 14-00 – 15-00

Екскурсійна програма по Ніжину 15-00 – 17-00

Закриття конференції: 17.00 – 18.00

Робочі мови конференції: українська, російська, польська.


Для участі у науково-практичній конференції просимо до 1 вересня 2019 року надіслати на електронну адресу оргкомітету конференції:

 • Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).
 • Електронний варіант статті з приміткою «Історія та історики в сучасному суспільстві: світовий досвід й українські реалії» (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у двох форматах, – doc. та rtf).

Результатом проведення Всеукраїнської наукової конференції стане підготовка колективної монографії «Історія та історики в сучасному суспільстві: світовий досвід і українські реалії» та низки статей, які будуть опубліковані у фахових виданнях України: збірці наукових праць Київського університету імені Бориса Грінченка «Київські історичні студії». Вартість 1 сторінки – 40 грн. Публікація статей докторів наук безкоштовна.

Монографія буде надіслана у провідні бібліотеки та виші України, а також розміщена на сайті Інституту історії України НАН України, що забезпечить індекс її цитування в наукометричних базах.

Вимоги до оформлення статей на офіційному сайті видання: http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/index


Вартість участі у конференції:

Оргвнесок – 200 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, сертифікатів учасників, технічну підтримку заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р № 31557241148659 ГУДКУ в м. Києві, код банку 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції» (копії квитанцій надсилати до оргкомітету). ПРИМІТКА! Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.


РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника Всеукраїнської наукової конференції

«ІСТОРІЯ ТА ІСТОРИКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД Й УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»

26-27 вересня 2019 року

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи

(повна назва організації)

Посада

Контактний телефон (факс), е-mail

Форми участі у конференції

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація матеріалів

Публікація матеріалів + усна доповідь

Тільки усна доповідь

Участь без доповіді та публікації

Повна назва доповіді

Запланована секція (відповідно до напряму роботи конференції)


КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: кафедра філософії Київського університету імені Бориса Грінченка, каб. 315, вул. Маршала Тимошенка 13-Б, м. Київ.

Е-mail: o.salata@kubg.edu.ua; kiu.iff@kubg.edu.ua

Координатор конференції:

Салата Оксана Олексіївна, завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук, професор, тел.: +38 050 334 73 20;