V міжнародна науково-практична конференція «Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків», присвяченої 100-річчю «Кам’янецької доби» Директорії УНР

Кам’янець-Подільська міська рада

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Хмельницька обласна і Кам’янець-Подільська міська організації Національної спілки краєзнавців України

Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»

Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник


Інформаційний лист


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції «Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків», присвяченої 100-річчю «Кам’янецької доби» Директорії УНР. Захід відбудеться 7-8 жовтня 2019 року у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61).


Робота конференції планується за такими напрямами:

- Історія Кам’янця-Подільського та околиць з найдавніших часів і до ХVІІІ ст.;

- Кам’янець-Подільський наприкінціХVІІІ ст.– на початку ХХ ст.;

- Місто в Українській революції 1917-1920 рр.;

- «Кам’янецька доба» Директорії УНР;

- Кам’янець-Подільський у міжвоєнний період та в роки Другої світової війни;

- Перспективи розвитку міста в сучасний період;

- Історіографія, бібліографія і джерелознавство про Кам’янець-Подільський;

- Пам’ятки історії, культури та природи Кам’янця-Подільського. Видатні постаті міста.


Для участі у роботі конференції необхідно подати оргкомітету такі дані:

  • місце роботи чи навчання, посада, науковий ступінь, вчене звання, номер телефону;
  • форма участі у конференції: виступити з доповіддю (до 15 хв.), виступити з повідомленням (до 5 хв.), взяти участь як слухач, опублікувати тези доповіді (заочна участь).

Оргкомітет планує видання збірника наукових статей та матеріалів за результатами роботи конференції й приймає наукові доповіді обсягом до 10 сторінок формату А-4 у вигляді комп’ютерного набору (стиль «звичайний», формат Word, розмір шрифту - 12, міжрядковий інтервал - 1,5, абзацний відступ - 0,75, вирівнювання - по ширині. Розміри полів: верхнє і нижнє - 20, ліве - 30, праве - 15). У тексті використовується дефіс «-» без пропусків і тире «–» з пропусками.


Зразок оформлення матеріалів:

Автор, автори (справа) - Назва закладу або населеного пункту - Назва статті великими літерами, далі – анотація (українською мовою, 5-6 речень, ключові слова), текст статті, наприкінці - список використаних джерел (за алфавітом). Окремо необхідно подати відомості про місце роботи чи навчання, посаду, науковий ступінь, вчене звання, адресу для спілкування, номер телефону. Збірник матеріалів заплановано видати до початку конференції, а тому просимо до 6 вересня 2019 року роздрукований текст в одному примірнику і на CD (DVD) надсилати за адресою:

32300 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, історичний факультет, вул. Татарська, 14.

E-mail: dec_history@kpnu.edu.ua (деканат історичного факультету) або kob-1974@ukr.net Контактний телефон: 067-951-65-26 (Олександр Борисович Комарніцький).