Готується до друку черговий 30-й випуск збірника наукових праць «Історіографічні дослідження в Україні»

Шановні колеги!

До друку готується черговий 30-й випуск збірника наукових праць «Історіографічні дослідження в Україні», проблематика якого охоплює питання історії історичної науки, біоісторіографії, інституціональної, регіональної і проблемної історіографії, теорії та методології.

Термін подачі матеріалів – до 15 жовтня 2019 р.

Мова видання – українська, російська, англійська.

Редколегія не розглядатиме матеріали, які не відповідають правилам оформлення.

З попередніми випусками збірника можна ознайомитися за посиланням: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000009

Матеріали надсилати на електронну адресу відділу української історіографії Інституту історії України НАН України historiography@ukr.net або відповідальному секретарю Пазюрі Наталці novohatnya_n@ukr.net

До публікації окремим файлом необхідно надіслати відомості про себе: прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, телефон, e-mail.

Аспірантам обов’язково потрібно додати рекомендацію статті до друку наукового керівника.

Редакційні вимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Історіографічні дослідження в Україні»