Конкурс на здобуття грантів НАН України дослідницьким лабораторіям / групам молодих вчених НАН України

Відповідно до розпорядження Президії НАН України від 12.07.2019 №426 «Про організацію конкурсу на здобуття грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки» Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України оголосила з 15 липня 2019 р. конкурс наукових проектів на здобуття грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки (далі – гранти) для їх фінансування у 2020-2021 рр.

Науковим установам до 20 вересня 2019 р. необхідно подати до Комісії (01601, Київ-30, вул. Володимирська, 54, кім. 421, тел. (044) 239-6451, e-mail: nm@nas.gov.ua) відповідні Запити.

Умови проведення конкурсу на здобуття грантів у 2019 р. та вимоги щодо оформлення Запитів

При оформленні та поданні запиту на фінансування наукового проекту на здобуття гранту необхідно врахувати таке:

1. До участі у конкурсі допускаються колективи молодих вчених, учасниками яких станом на 1 січня 2020 року є вчені віком до 35 років, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі.

2. Молодий вчений може бути керівником чи виконавцем лише в одному запиті на виконання наукового проекту на здобуття гранту.

3. Керівник наукового проекту повинен мати ступінь доктора філософії (кандидата чи доктора наук). Дослідницька лабораторія формується, якщо керівник має досвід участі в міжнародних проектах не менше двох років та/або аналогічний період стажування в провідних наукових центрах за кордоном. Дослідницька група формується, якщо керівник має вагомі наукові результати, підтверджені публікаціями в провідних міжнародних виданнях.

4. Чисельність колективу молодих вчених-претендентів на отримання гранту не може перевищувати п’яти осіб.

5. Термін реалізації наукового проектів – переможців конкурсу – до 2 років.

6. Наукові проекти на здобуття грантів будуть направлені для конкурсного відбору та проведення експертної оцінки у відповідні секції НАН України. При підготовці висновків експерти керуються критеріями, визначеними експертною анкетою.

7. Формування та друк Запитів на виконання наукових проектів здійснюється виключно в системі РІТ НОД НАН України (http://tema-ndr.nas.gov.ua). Інструкції щодо оформлення Запиту на виконання наукового проекту знаходяться за посиланням: http://ritnod.icybcluster.org.ua.

За додатковими консультаціями щодо оформлення Запиту та роботи в системі РІТ НОД НАН України звертатися до служби супроводу РІТ НОД НАН України, тел.: (044) 526-7459, e-mail: rit.nod.support@nas.gov.ua; до вченого секретаря Сектору фізико-математичних наук НОВ Президії НАН України Беспалова Сергія Анатолійовича, тел.: (044) 234-9302 або секретаря Комісії Дуброви Олександра Євгеновича, тел.: (044) 239-6451.

8. Запит подається у двох примірниках до Комісії (01601, Київ-30, вул. Володимирська, 54, кім. 421, тел. (044) 239-6451, e-mail: nm@nas.gov.ua) разом з:

– витягом з протоколу засідання вченої ради наукової установи;

– анкетою до наукового проекту за формою 1 (місця роботи/стажування керівника наукового проекту в закордонних наукових центрах, список публікацій виконавців за тематикою поданого наукового проекту);

– Аpplication form за формою 2 (Curriculum Vitae for project leader, Place of work (internship) of the project leader in foreign scientific centers, Summary of the scientific project, Early achievements track-record fo the Young Research Group).

9. Друк Запиту здійснювати після його погодження та реєстрації в системі РІТ НОД НАН України секретарем Комісії. Також на електронну пошту e-mail: nm@nas.gov.ua необхідно надіслати у електронному вигляді (*.doc) Анкету до наукового проекту та Аpplication form.

10. Молодим ученим НАН України для участі у конкурсі необхідно надати письмову згоду на збір та обробку їх персональних даних у випадку, якщо така згода раніше не надавалась. Форму згоди розміщено на сайті Наукової молоді НАН України. Без надання відповідної згоди молоді учені взяти участь у конкурсі не зможуть.

Запити, що не відповідають вищенаведеним правилам, не розглядатимуться.

За інформацією Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України

Джерело: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?...