ХV науковий семінар «Українська художня культура на зламі епох» (У рамках щорічного проекту – науковий семінар “Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури, у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.”)

МУЗЕЙ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА,

ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО


16 грудня 2019 року о 10.00 відбудеться

ХV науковий семінар

«Українська художня культура на зламі епох»

(У рамках щорічного проекту – науковий семінар “Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури, у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.”)

(адреса: вул. Саксаганського, 93, музей Михайла Старицького)


Для участі у семінарі необхідно до 8 грудня 2019 року подати до оргкомітету:

  • тези доповіді обсягом до 5000 знаків;
  • заявку, в якій подається інформація про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь і вчене звання, домашня адреса, контактний телефон, e-mail;
  • тези доповіді та заявку на участь у семінарі прохання подавати в електронному та роздрукованому вигляді (на папері формату А4) особисто чи надсилати на зазначену нижче поштову адресу або e-mail;
  • організаційний внесок – 50 грн.

Заявлені на семінар доповіді будуть опубліковані окремим збірником.

Електронний варіант збірника буде доступний на сайті Музею mvduk.kiev.ua (у розділі «Видання»)


Вимоги до оформлення статей:

  • матеріали подаються українською мовою; обсяг – 12 сторінок; шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0; поля зліва, зверху, знизу та справа – 20 мм.; абзац – 15 мм.;
  • ім’я та прізвище автора друкується зверху справа курсивом; нижче через 1,0 інтервалу посередині симетрично до тексту – назва статті; після цього через 1,0 інтервалу – основний текст; в кінці через 1,0 інтервалу симетрично до тексту заголовок “Джерела та література”; нумерований список літератури подається у алфавітному порядку через 1 інтервал, кожна позиція списку починається з абзацу;
  • посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [ ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті, архівної справи) і сторінки (аркуша) за зразком: [2, с. 13], [12, арк. 147], [10, s. 88];
  • цитування джерел допускається як українською мовою, так і мовою оригіналу;
  • матеріали подаються в електронному та роздрукованому вигляді в 1 примірнику на папері формату А4;
  • матеріали, які не відповідають вимогам, до друку не приймаються.

Термін подання матеріалів до збірника – до 30 січня 2020 року.

Організатори залишають за собою право відбору матеріалів для публікації.

Адреса оргкомітету: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 97, Музей видатних діячів українського культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького.

Контактні телефони: (044) 289-57-52, 288-06-18, 284-37-63.

e-mail: Starytskymuseum@gmail.com

Статті для публікації у збірнику просимо надіслати до 30 січня 2020 р. на електронну адресу:

Starytskymuseum@gmail.com