Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня народження видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина (1899–1992)

Національна академія наук України

Інститут української археографії та джерелознавства

ім. М. С. Грушевського НАН України

Інститут історії України НАН України

Інститут археології НАН України

Інститут досліджень науково-технічного потенціалу

та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України

Українське історичне товариство

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

НДЦ «Інститут досліджень української діаспори»

Національного університету «Острозька академія»

Об’єднання громадян «Товариство Коло-Ра»


Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня народження видатного українського історика

Олександра Петровича Оглоблина (1899–1992)


5 грудня 2019 р.

м. Київ


Програма