Засідання Вченої ради Інституту історії України НАН України 27 лютого 2020 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ


засідання Вченої ради

Інституту історії України НАН України

27 лютого 2020 р.

14-30


1. Наукова доповідь к.і.н. Н. Г. КАШЕВАРОВОЇ «СЛУЖБИ АЛЬФРЕДА РОЗЕНБЕРГА В ОКУПАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ТРЕТЬОГО РАЙХУ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ».


2. Про державну атестацію Інституту історії України НАН України у 2020 р.

Доповідає О. С. Рубльов


3. Про погодження складу атестаційної комісії Інституту історії України НАН України.

Доповідає О. С. Рубльов


4. Пропозиції відділів щодо відкриття нових науково-дослідних тем:

- УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ 1917-1921 РР. В ОЦІНКАХ ТА РЕФЛЕКСІЇ СУЧАСНОСТІ. (Термін виконання: 01.04.–27.12.2020 р. Науковий керівник – д.і.н., проф. В. Ф. ВЕРСТЮК);

- КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: РАДЯНСЬКІ ДЕФОРМАЦІЇ, ПОСТРАДЯНСЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ, РЕГІОНАЛЬНА СЕГМЕНТАЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. (Термін виконання: 01.04.–27.12.2020 р. Науковий керівник – д.і.н., проф. О. А. УДОД).


5. Рекомендація до друку наукового альманаху «СОЦІУМ. АЛЬМАНАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ», вип. 15–16.

Доповідають: О. І. Гуржій

П. М. Сас

В. М. Ричка


6. Рекомендація до друку збірника наукових праць «ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921», вип. 15.

Доповідають: В. Ф. Верстюк

Р. Я. Пиріг

Г. В. Боряк


7. Рекомендація до друку збірника матеріалів конференції «РЕЧІ І ОБРАЗИ: МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ «СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ В КОНТЕКСТІ «РЕЧОВОГО» ТА «ВІЗУАЛЬНОГО» ПОВОРОТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ»» (м. Київ, 4 жовтня 2019 р.).

Доповідають: Г. В. Боряк

О. А. Удод

В. В. Томазов


8. Про затвердження теми докторської дисертації ст.наук.співр. відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. к.і.н. В. І. МИЛЬКА (тема, що пропонується: «НАВЧАЛЬНІ ОКРУГИ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ (1803–1917 РР.)», науковий консультант – чл.-кор. НАН України О. П. РЕЄНТ).

Доповідає О. П. Реєнт


9. Про затвердження теми докторської дисертації здобувача відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. к.і.н. А. В. ШЕВЧУКА (тема, що пропонується: «СУДОВА ВЛАДА ТА СУСПІЛЬСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.)», науковий консультант – д.і.н. В. С. ШАНДРА).

Доповідає О. П. Реєнт


10. Про оголошення конкурсів на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених і НАН України для молодих вчених.

Доповідає О. С. Рубльов