Національна академія наук України оголошує конкурс робіт на здобуття премії академій наук України, Білорусі, Молдови)

Національна академія наук України оголошує конкурс 2020 року на здобуття премій академій наук України, Білорусі і Молдови за видатні наукові результати, одержані при виконанні спільних наукових досліджень в галузі: природничих наук (одна премія), технічних наук (одна премія), гуманітарних і суспільних наук (одна премія).

Право висунення робіт на здобуття премій академій наук України, Білорусі і Молдови надається: ученим радам наукових установ академій наук України, Білорусі і Молдови; академікам і членам-кореспондентам академій наук України, Білорусі і Молдови.

На здобуття премій представляються опубліковані спільні роботи (цикли спільних публікацій, розробок, винаходів). До висунутої роботи додаються:

- витяг з протоколу засідання вченої ради наукової установи, яка висуває роботу, чи рекомендація академіка або члена-кореспондента однієї з академій наук;

- анотація, що характеризує висунуту на конкурс роботу, її значення для розвитку науки і народного господарства, обсягом не більше трьох сторінок, підписана авторами (підписи авторів засвідчуються); відгуки про роботу від наукових установ, учених; копії опублікованих рецензій по роботі;

- копії опублікованих наукових робіт, а також матеріалів, які свідчать про практичну важливість отриманих результатів;

- відомості про авторів (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, посада та місце роботи, науковий ступінь і звання, коротка інформація про наукові та професійні інтереси, повні робоча і домашня адреси і телефони);

- назва, адреса, телефон організації, в яку можна звернутися з питань, пов'язаних з даною роботою.

Документи і матеріали, оформлені російською мовою відповідно до вимог, викладених у Порядку висунення робіт і проведення конкурсу на здобуття премій академій наук України, Білорусі і Молдови 2020 року , направляються до 1 жовтня 2020 р. за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України, Науково-організаційний відділ, Сектор з координації наукових досліджень, телефон: (+38044) 239-67-12, Рудий Григорій Якович


Інформаційний лист