Інститут історії України Національної академії наук України. Наказ ``Щодо змін до наказу № 4-од від 02.03.2020 р.``

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

„ 10 „ вересня 2020 р. № 16-од

Щодо змін до наказу № 4-од від 02.03.2020 р.


У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадженням обмежувально-карантинних заходів з 17 березня 2020 р. атестація керівних, наукових, інженерно-технічних працівників та спеціалістів була перенесена на невизначений період наказом № 7-од від 05.05.2020 р.

Виходячи з вищезазначеного


НАКАЗУЮ :

§1

Чергову атестацію керівних, наукових, інженерно-технічних працівників та спеціалістів провести у четвертому кварталі 2020 р. (у період з 12 жовтня по 22 жовтня 2020 р.)

§2

Для проведення атестації створити атестаційну комісію у складі, погодженою з Вченою радою Інституту (протокол № 2 від 27.02.2020 р):

1. Д.і.н., чл.-кор. НАНУ БОРЯК Г.В. - голова комісії;

2. Д.і.н., чл.-кор. НАНУ РЕЄНТ О.П. - заст. голови комісії;

3. Д.і.н., чл.-кор. НАНУ ДАНИЛЕНКО В.М. - голова профкому;

4. Д.і.н., проф. РУБЛЬОВ О.С. - учений секретар;

5. Д.і.н., проф. КОЛЕСНИК І.І. - провідний науковий співробітник;

6. К.і.н. ТОМОЗОВ В.В. - зав.сектором;

7. К.і.н. ПОДКУР Р.Ю. - старший науковий співробітник;

8. К.і.н. ГРИЩЕНКО Ю.В. - старший науковий співробітник;

9. К.і.н. МАЄВСЬКИЙ О.О. - старший науковий співробітник;

10.К.і.н. ЗЕМА B.C. - старший науковий співробітник;

11.К.і.н. ІВАНЕНКО O.A. - старший науковий співробітник, секретар комісії.

§3

Зав. відділами підготувати характеристики (відгуки) з рекомендаціями на співробітників за час з 2015 по 2020 роки і ознайомити з ними працівників під підпис до 01 жовтня 2020 р.

Науковим співробітникам заповнити атестаційні форми та підготувати звіти за 2015 - 2020 роки до 01 жовтня 2020 р. і подати для ознайомлення своїм безпосереднім керівникам.

Всі матеріали для проведення чергової атестації співробітників подати до відділу кадрів 02 жовтня 2020 р.

§4

Зав. відділами, зав. секторами, головним науковим співробітникам, провідним науковим співробітникам, старшим науковим співробітникам, науковим співробітникам, молодшим науковим співробітникам, інженерам НДР заповнити бланки «Анкет наукових співробітників».

§5

Атестацію провести згідно наступного графіку:

Дата атестації

Час атестації

Академіки НАНУ, члени-кореспонденти НАНУ та члени атестаційної комісії

12 жовтня 2020 р.

11.00

Відділ історії України та раннього нового часу

12 жовтня 2020 р.

14.00

Відділ науково-технічної інформації, Редакція "Українського історичного журналу"

13 жовтня 2020 р.

11.00

Відділ історії України XIX - початку XX ст.

13 жовтня 2020 р.

14.00

Відділ Української революції (1917-1921 рр.)

15 жовтня 2020 р.

11.00

Відділ історії України 20-30-х pp. XX ст.

15 жовтня 2020 р.

14.00

Відділ історії України періоду Другої світової війни

19 жовтня 2020 р.

11.00

Відділ історії України другої половини XX ст.

19 жовтня 2020 р.

14.00

Відділ новітньої історії та політики

20 жовтня 2020 р.

11.00

Відділ української історіографії

20 жовтня 2020 р.

14.00

Відділ історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України

21 жовтня 2020 р.

11.00

Відділ історичної регіоналістики

21 жовтня 2020 р.

14.00

Відділ спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів

22 жовтня 2020 р.

11.00

Відділ історії державного терору радянської доби

22 жовтня 2020 р.

14.00

Директор Інституту

академік НАНУ В. А. Смолій


Інститут історії України Національної академії наук України. Наказ ``Щодо змін до наказу № 4-од від 02.03.2020 р.``