Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

VI Міжнародна науково-практична конференція «Геноцид як зброя у боротьбі проти української нації в ХХ-ХХІ ст.: інтердисциплінарні підходи» до 90-х роковин Голодомору-геноциду

Проєкт


Міністерство культури та інформаційної політики України

Національний музей Голодомору-геноциду

Інститут дослідження Голодомору

Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України

Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Одеська національна наукова бібліотека


Інформаційний лист-запрошення


Шановні колеги!


Запрошуємо Вас узяти участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції

«Геноцид як зброя у боротьбі проти української нації в ХХ-ХХІ ст.: інтердисциплінарні підходи»

до 90-х роковин Голодомору-геноциду


яка відбудеться в offline форматі за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52А, а також одночасно в online форматі з використанням програми Zoom, 24-25 листопада 2022 року (початок роботи о 10.00)


Робота конференції планується в рамках двох секцій за такими напрямками:


Секція 1. Голодомор-геноцид української нації як найбільший злочин комуністичного тоталітарного режиму (24 листопада 2022 р.)

 • Передумови і причини Голодомору-геноциду в Україні;
 • Механізми здійснення злочину геноциду української нації;
 • Опір українців геноцидним та репресивним діям комуністичного тоталітарного режиму;
 • Політика замовчування і заперечення Голодомору-геноциду комуністичним тоталітарним режимом і в сучасній росії;
 • Голодомор-геноцид у світлі міжнародно-політичних відносин початку 1930-х рр;
 • Пам’ять про Голодомор-геноцид в Україні: особливості формування, наукові дослідження, інструменталізація у політиці;
 • Соціально-економічні, суспільно-політичні, демографічні, морально-психологічні наслідки Голодомору-геноциду;
 • Методика викладання тем про Голодомор-геноцид в Україні та злочини тоталітарних режимів в сучасній освіті.
 • Процесів підготовки російської агресії проти України та планування геноциду;
 • Правова кваліфікація дій держави-агресора в Україні як геноциду та створення спеціального трибуналу для притягнення керівництва росії до відповідальності;
 • Продовольство як зброя агресора в умовах сучасної російсько-української війни;
 • Знищення і депортації українського цивільного населення як інструмент здійснення геноциду під час сучасної російсько-української війни;
 • Культивування в росії образу ворога з українців, як підготовка до геноциду;
 • Фінансова підтримка та створення мережі проросійські налаштованих громадян України для їх використання як співучасників злочину геноциду;
 • Фізичне знищення росією виконавців геноциду;
 • Нищення українських культурної спадщини та системи освіти;
 • Нищення української національної церкви як елемент геноцидної політики росії щодо українців в умовах сучасної російсько-української війни;
 • Соціально-економічні та демографічні наслідки геноциду української нації під час російсько-української війни 2014-2022 рр.

Секція 2.Геноцид українців під час російсько-української війни 2014-2022 рр. (25 листопада 2022 р.)

Оргкомітет приймає наукові доповіді обсягом до 10 сторінок формату А-4 на електронну пошту (inst.holodomor@gmail.com):

- шрифт – Times New Roman;

- розмір кегля (шрифта) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25;вирівнювання – по ширині;

- розміри полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм;

- у тексті використовується дефіс „-“ без пробілів (пропусків), і тире „–“ з пробілами (пропусками);

- до статті має додаватися анотація (українською й англійською мовами) та ключові слова (українською й англійською мовами);

- покликання на літературу та джерела посторінкові.

- у лівому верхньому куті зазначається УДК.

- ілюстрації подаються у форматі JPEG з роздільною здатністю не менше 300 dpi.;

- до ілюстрацій подаються покликання в тексті та підписи окремим списком.


- Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, розглядатися не будуть.

- Автор(ка) статті несе відповідальність за грамотність, правильність та достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них.

Заявки на участь у конференції, тексти наукових статей приймаються

до 15 листопада 2022 року на електронну адресу inst.holodomor@gmail.com


Зразок оформлення матеріалів:


УДК

Прізвище, імя, науковий ступінь, вчене звання, посада,

(вказується за наявності)

НАЗВА СТАТТІ

Анотація (українською мовою) : 3–4 речення.

Ключові слова (англійською мовою): 5–8 слів.

Анотація (англійською мовою) : 3–4 речення.

Ключові слова (англійською мовою): 5–8 слів.

Текст статті


ЗАЯВКА на участь у конференції:

Заповнення всіх пунктів є обов’язковим


1. Ім’я, по батькові, прізвище,

2. Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

3. Назва статті

4. Місце роботи, посада

(вказується за наявності)

5. Службова адреса

(для запрошень, листів)

6. Контакти (населений пункт,

моб. телефон, е-mail)

7. Форма участі (очна, заочна)